Wizerunek Jacka Karpińskiego:


Tablica pamiątkowa umieszczona w Technikum nr 1 w Piekarach Śląskich przedstawiająca patrona. Jacek Karpiński był pionierem polskiej elektroniki i informatyki. Był twórcą pierwszego mikrokomputera k-202Wizerunek na kamieniu

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!